Lufthastighetsgivare

Patenterad mätprincip – 1974 av ELUW Electronics AB

Lufthastighetsgivare används för att övervaka och reglera luftmängd i ventilationssystem.
I programmet ingår bland annat följande lufthastighetsgivare.

Allmän ventilation – Lufthastighetsgivare

EAF 250

Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten. Instrumentdel för digital visning av flödet. Utsignaler: 0/4–20 mA och 0-10 V. Mätområde: Justerbart, min 0-2 m/s, max 0-15 m/s.

Pdf
Pdf Eng

EAF 260

Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten. Utsignaler: 0/4–20 mA och 0-10 V. Mätområde: 0-10 m/s alt. 0-20 m/s (programmerbart).

Pdf
Pdf Eng

AVS 200

Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten. Separat givardel och programmerbar tidskonstant. Utsignaler: 0/4–20 mA och 0-10 V. Mätområde: 0-5 m/s, 0-10 m/s, 0-15 m/s eller justerbart.

Pdf
Pdf Eng