Laboratorieventilation

Intelligent och energieffektiv ventilationsstyrning för laboratorier och sjukhus

Laboratorieventilation används för att ventilera bort farliga luftburna föroreningar och värna om personalens hälsa.
ELUW:s reglersystem för laboratorieventilation är en öppen plattform som hanterar implementering, installation och service.

Dragskåpsreglering

Ren luft säkerställer arbetsmiljöer med särskilda krav.

Dragskåpsvakt

Säkerställer arbetsmiljön i laboratorier och på sjukhus.

Dragbänksregulator

Reglerar och övervakar lufthastigheten i kanaler .

Rumstrycksregulator

För övervakning i renrum, laboratorier och sterila utrymmen.