Allmän ventilation

Patenterad mätprincip – 1974 av ELUW Electronics AB

Mätprincipen som används i våra lufthastighetsgivare och luftflödesvakter patenterades 1974 av ELUW electronic AB och har sedan dess använts för att ge våra produkter de egenskaper som utmärker dem, exempelvis hög noggrannhet och extrem långtidsstabilitet. Ytterligare fördelar med denna mätmetod är ett mycket stort mätområde (0,2 – 20 m/s) med bibehållen noggrannhet över hela området. Sedan sker mätningen med försumbart tryckfall i kanalen.

Lufthastighetsgivare

Lufthastighetsgivare används för att övervaka och reglera luftmängd i ventilationssystem.

Luftflödesvakter

Luftflödesvakter används för att övervaka luftflöden i ventilationssystem. Produkten larmar vid inställd larmnivå.