Dragskåpsvakt

Säkerställer arbetsmiljön i laboratorier och på sjukhus

 

Laboratorieventilation – Dragskåpsvakt

Dragskåpsvakt HC 60

HC 60 övervakar att lufthastigheten i dragskåpets arbetsöppning inte underskrider inställd larmnivå. Larm indikeras med rött ljus och ljudsignal. Batteri kan monteras i vakten, som då ger larm vid strömavbrott.

Pdf-sve
Pdf-eng