Dragskåpsreglering

Ren luft säkerställer arbetsmiljöer med särskilda krav

  • Enkel och snabb injustering av dragskåpsreglering från PC.
  • Automatiska rapportutskrifter efter injustering och kontroll.
  • Relevant information till dragskåpslaboranten via dragskåpets indikatorpanel.

Laboratorieventilation – Dragskåpsreglering

Dragskåpsregulator FHR 310

FHR 310 är en regulatorenhet för luftflödesreglering av dragskåp.
Tillsammans med en lufthastighetsgivare, ett reglerspjäll och en indikator kan lufthastigheten i dragskåpets arbetsöppning regleras och hållas konstant.

Luckhöjdsgivare FHL 95

FHL 95 kan anslutas som tillbehör till dragskåpsregulator FHR 310.
När FHL 95 används blir dragskåpets luftförbrukning tillgänglig och styrs automatiskt.
Därutöver erhålls en betydligt snabbare reglering vid luckändringar med FHL 95.

Lufthastighetsgivare HPS 50

HPS 50 monteras på dragskåp så att givaren känner det statiska undertrycket mellan skåpets innerutrymme och omgivningen. Givaren mäter lufthastigheten genom det mätrör som går in i dragskåpet.

Indikator FHI 350

FHI 350 är en indikator för anslutning till dragskåpsregulator FHR 310.

Närvarodetektor IR 50

IR 50 monteras ovanför dragskåp för att indikera personrörelser inom dragskåpets arbetsområde. Med IR 60 ansluten till dragskåpsregulator FHR 310 kan driftläge ”Economy” utnyttjas.
IR 50 inkopplar driftläge ”Normal” omedelbart när någon kommer inom dragskåpets arbetsområde. Ekonomiläge inkopplas automatiskt efter inställd tidsfördröjning när arbete upphört.