Dragbänksregulator

Laboratorieventilation – Dragbänksregulator

Dragbänksregulator AVC 80

Med luftflödeslarm
AVC 80 reglerar och övervakar lufthastigheten i kanaler från till exempel dragbänkar och punktutsug. AVC 80 ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet i kanalen. Med yttre kontakt kan AVC 80:s larmfunktioner avställas vid exempelvis intermitent drift.

Pdf-broschyr