Luftflödesvakter

Patenterad mätprincip – 1974 av ELUW Electronics AB

Luftflödesvakter används för att övervaka luftflöden i ventilationssystem. Produkten larmar vid inställd larmnivå.
I programmet ingår bland annat följande flödesvakter.

Allmän ventilation – Luftflödesvakter

EAF 110

Flödesvakt med en inställbar larmnivå, växlande relä som larmutgång.

Pdf
Pdf Eng

EAF 120

Flödesvakt som är speciellt anpassad för övervakning av 2-hastighetsfläktar.

Pdf

EAF 180

Flödesvakt med två inställbara larmnivåer, separata växlande reläer som larmutgång.

Pdf
Pdf Eng