Detta är den senaste utvecklingen av reglersystem för laboratoriemiljö, med digital signalöverföring kan vi stoltsera med att System digital är ett av de modernaste och mest avancerade laboratoriesystemen på marknaden idag.
Fördelen med digital signalöverföring är att mer information kan skickas mellan alla enheter i systemet. Denna metod möjliggör central injustering av alla enheter (dragskåp, tillluftsdon osv.) från en helt vanlig PC.
Injustering från PC ger även andra fördelar som t.ex automatisk generering av olika rapporter, exempelvis injusteringsprotokoll, vilket underlättar och förkortar driftsättning av anläggningen.  System digital

Dragskåpsreglering
Rumsreglering

Laboratorieventilation