System analogue är ett komplett system för reglering och övervakning av ventilation i laboratoriemiljö. Systemet är väl beprövat med ett stort antal referenser.
En kort förklaring av systemet är att alla luftförbrukningar i labbet regleras eller kontrolleras och summan av denna luftvolym tillförs rummet. All denna reglering är extremt snabb för att alltid bibehålla luftbalans i labbet.

   System analogue

Dragskåpsreglering
Rumsreglering

Laboratorieventilation