Tryckregulator / vakt

RPCSI 300
, tryckregulator / vakt för övervakning i rena rum, laboratorier och sterilutrymmen.
RPCSI 300 levereras komplett med inbyggd givare.

• Digital tryckindikering

• Analog utgång för övervakning med 
  datorsystem

• Digital visning av inställda larmgränser 
  och larmfördröjning vid injustering och 
  kontroll

• Optisk lysdiodvisning av 
  NORMAL / ALARM

• Akustisk larmsignal med summer

• Reläutgång för larm
 

  Laboratorieventilation
- Rumstrycksregulator/vakt

RPCSI 300

Laboratorieventilation