Effektbrytare

PC 10
är avsedd att användas som tillsats till dragskåpsvakt HC 40, HC 50, HC 60 eller dragskåpsregulator FHR 210, FHR 310 för att vid flödesbortfall frånkoppla all strömmatning vid det övervakade eller reglerade dragskåpet.
Justerbar tidsfördröjning av strömmatningens bortkoppling vid flödesbortfall.


 

  Laboratorieventilation
- Dragskåpsvakter

HC 60
PC 10

Laboratorieventilation