Reglersystem för laboratorieventilation finns i två olika utföranden: 
System analogue
och System digital.
Den stora skillnaden mellan de båda systemen är metoden att skicka information mellan de olika apparaterna i systemet. 
Och som namnen antyder sker överföringen med analoga signaler i System analogue och med digitala signaler i System digital.


  Laboratorieventilation

System analogue
System digital

Dragskåpsvakter
Dragbänksvakter
Dragbänksregulator

Rumstrycksvakter
Rumstrycksregulator

Referenser