I System digital har med hjälp av den senaste tekniken inom elektronik alla funktioner för reglering och balansering av ventilation i laboratorier kunnat kombineras i en och samma apparat, systemregulator SAR 410.
  System digital
- Rumsreglering

Systemregulator
Till-/Frånluftsdon
Luftmängdsgivare

Dragskåpsreglering
Meny System digital