Dragskåpsvakt

HC 60
används för att säkerställa arbetsmiljön vid dragskåpsarbete.
HC 60 övervakar att lufthastigheten i dragskåpets arbetsöppning inte underskrider inställd larmnivå.
Larm indikeras med rött ljus och ljudsignal.
Batteri kan inmonteras i vakten, som då ger larm vid strömavbrott.
 

  Laboratorieventilation
- Dragskåpsvakter

HC 60
PC 10

Laboratorieventilation