Lufthastighetsgivare används för att övervaka och reglera luftmängd i ventilationssystem.

Programmet omfattar 3 st. lufthastighetsgivare.

EAF 250
Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten.
Instrumentdel för digital visning av flödet.
Utsignaler: 0/4 - 20 mA och 0 -10 V.
Mätområde: Justerbart. min. 0 - 2 m/s, max. 0 - 15 m/s.

EAF 260
Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten.
Utsignaler: 0/4 - 20 mA och 0 - 10 V.
Mätområde: 0 - 10 m/s alt. 0 - 20 m/s (programmerbart).

AVS 200
Linjär utsignal proportionell med lufthastigheten.
Separat givardel och programmerbar tidskonstant.
Utsignaler: 0/4 - 20 mA och 0 - 10 V.
Mätområde: 0 - 5 m/s, 0 - 10 m/s, 0 - 15 m/s eller justerbart.

  Allmänventilation
- Lufthastighetsgivare

EAF 250
EAF 260
AVS 200

Luftflödesvakter
Meny Allmänventilation