Luftflödesvakter används för att övervaka luftflöden i ventilationssystem. Larm erhålles vid inställd larmnivå.

Programmet omfattar 3 st. flödesvakter.

EAF 110
Flödesvakt med 1 st. inställbar larmnivå, växlande relä som larmutgång.

EAF 120
Flödesvakt som är speciellt anpassad för övervakning av 2-hastighetsfläktar.

EAF 180
Flödesvakt med 2 st. inställbara larmnivåer, separata växlande reläer som larmutgång.

  Allmänventilation
- Luftflödesvakter

EAF 110
EAF 120
EAF 180

Lufthastighetsgivare
Meny Allmänventilation