Lufthastighetsgivare

EAF 260 är en elektronisk lufthastighetsgivare som ger en linjär spännings- och strömsignal. Givaren är avsedd för mätning, styrning och reglering i ventilationsanläggningar. Mättungan är skyddslackad med polyurethan.
Givaren monteras på kanal.

För data och inkoppling, se PDF-broschyr.
  Allmänventilation
- Lufthastighetsgivare

EAF 250
EAF 260
AVS 200

Föregående meny
Luftflödesvakter