Elektronisk luftflödesvakt för
2-hastighetsfläktar

EAF 120
är en elektronisk luftflödesvakt. 
Den mäter luftens hastighet och är avsedd för övervakning av luftflödet i ventilations-
kanaler eller liknande. Denna vakt skall användas när man önskar övervakning av
2-hastighetsfläktar.

Matning: 24 VAC
Mätområde: 0.6 - 15 m/s
Larmutgång: 1 vxl. reläkontakt
(gemensamt för båda hastigheterna)

För data och inkoppling, se PDF-broschyr.


 

  Allmänventilation
- Luftflödesvakter

EAF 110
EAF 120
EAF 180

Föregående meny
Lufthastighetsgivare