Elektronisk luftflödesvakt

EAF 110
är en elektronisk luftflödesvakt. 
Den mäter luftens hastighet och är avsedd för övervakning av luftflödet i ventilations-
kanaler eller liknande.

Matning: 24 VAC
Mätområde: 0.6 - 15 m/s
Larmutgång: 1 vxl. reläkontakt

För data och inkoppling, se PDF-broschyr.
 

  Allmänventilation
- Luftflödesvakter

EAF 110
EAF 120
EAF 180

Föregående meny
Lufthastighetsgivare