För att säkerställa arbetsmiljön vid arbete med dragskåp utan reglering används någon av dessa dragskåpsvakter.
Vakterna är mycket lätta att montera och injustera tack vare att givardel och indikatorpanel är separata, dessutom finns indikatorpanelen i ett flertal utföranden för att designmässigt passa alla dragskåpsutföranden.

HC 60
Dragskåpsvakt med display för montage på dragskåpets sidopanel, infälld eller utanpåliggande.

PC 10
Effektbrytare för att bryta strömmen i dragskåp vid flödesbortfall.

  Laboratorieventilation
- Dragskåpsvakter

HC 60
PC 10

Laboratorieventilation