Dragskåpsreglering

Dragskåpsreglering anpassad till System digital.

Detta reglersystem för dragskåp ger samma goda regleregenskaper som System analogue men med den digitala signalöverföringens fördelar.

Enklare och snabbare injustering av
  dragskåpsreglering från PC.

Automatiska rapportutskrifter efter
  injustering eller kontroll.

Mer relevant information till
  dragskåpslaboranten via dragskåpets
  indikatorpanel.

Fler inställningsmöjligheter.
  System digital
- Dragskåpsreglering

Dragskåpsregulator
Luckhöjdsgivare
Lufthastighetsgivare
Reglerspjäll
Indikator
Närvarodetektor

Rumsreglering
Meny System digital