Dragskåpsreglering

Dragskåpsreglering anpassad till System analogue.
Med denna reglering på dragskåpet erhålles konstant lufthastighet i dragskåpsöppningen oberoende av arbetsöppning, regleringen är dessutom väldigt snabb med inregleringstid så kort som 1 sek.

Flera modeller av indikatorer med skandinavisk design finns för att lätt passa på olika typer av dragskåp.

Till dragskåpsregleringen kan även en närvarodetektor anslutas för att vid obemannat dragskåp sänka lufthastigheten i dragskåps-
öppningen och på så sätt få ytterligare luftbesparing.

Denna reglering är även anpassad för reglering av dragskåp med 2 st. luckor och/eller 2 st. utsug.
  System analogue
- Dragskåpsreglering

Dragskåpsregulator
Luckhöjdsgivare
Lufthastighetsgivare
Reglerspjäll
Indikator
Knappsats
Närvarodetektor

Rumsreglering
Meny System analogue