Dragbänksvakt / regulator

AVC 80 är avsedd att reglera och övervaka lufthastigheten i kanaler från ex. dragbänkar och punktutsug.
Vakten ger optiskt och akustiskt larm vid för låg lufthastighet i kanalen.
Med yttre kontakt kan vaktens larm-
funktioner avställas vid ex. intermitent drift. 

 

  Laboratorieventilation
- Dragbänksvakter

AVC 80

Laboratorieventilation