Mätprincipen som används i våra lufthastighetsgivare och luftflödesvakter patenterades så tidigt som 1974 av
ELUW electronic AB och har sedan dess använts för att ge våra givare och vakter de egenskaper som utmärker dem, exempelvis hög noggrannhet och extrem långtidsstabilitet.

Ytterligare fördelar med denna mätmetod är ett mycket stort mätområde
(0.2 - 20m/s) med bibehållen noggrannhet över hela området, sedan sker mätningen med försumbart tryckfall i kanalen.
  Allmänventilation

Lufthastighetsgivare
Luftflödesvakter